AansprakelijkheidsVerzekering voor ZZP'ers en Bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering in het verzekeringspakket voor de ZZP'er dekt de schade die de ZZP'er veroorzaakt bij iemand anders. Als de ZZP'er de schade veroorzaakt dan betaald de aansprakelijkheidsverzekering deze schade, onder bepaalde voorwaarden, uit. Dit geldt voor letsel- en zaakschade van anderen waarvoor de ZZP'er aansprakelijk wordt gesteld, dit geldt overigens niet voor de uitgevoerde werkzaamheden. Dit valt onder de CAR-/montageverzekering (in de meeste pakketten wel inbegrepen) of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (niet inbegrepen).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het ZZP Pakketverzekering voor ZZP'ers die met gereedschap of in de bouw werken
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geldt voor de schade die u als bedrijf aan iemand anders veroorzaakt. Dit betreft dus bijvoorbeeld letsel- en zaakschade van anderen waarvoor de ZZP'er aansprakelijk wordt gesteld. Ook voor geleend of gehuurd gereedschap en werkmateriaal van derden.

Voor schade als het gevolg van brandgevaarlijk werk geldt een hoger eigen risico. Let op dat de schade aan eigendommen van klanten, schade aan bouwwerken of bouwmaterialen waar u mee werkt en diefstal van werkmateriaal valt nagenoeg altijd buiten de dekking van de bedrijfsaansprkalijkheidsverzekering. Voor de klusjesman, timmerman, loodgieter en installateur hebben wij hiervoor een speciale Constructie All-Risk- en Montageverzekering voor.

Aansprakelijkheidsverzekering in het ZZP Pakketverzekering voor adviserende ZZP'ers
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u aansprakelijk wordt gesteld door iemand anders, indien u als bedrijf schade aan iemand anders heeft veroorzaakt. Voor adviserende beroepen is er echter geen dekking voor schade als gevolg van beroepsfouten of verkeerde adviezen. Hiervoor is wellicht dekking mogelijk op een beroepaansprakelijkheidsverzekering. Het eigen risico is € 125.- voor schade aan zaken.